Bookmark and Share  
[ All VW Activities ]
 
Bus Only 2018
เช่นเคยกับงานดีๆ ที่จัดขึ้น โดย พี่ต๋อน แห่งบ้านรถโฟล์ค ปีนี้ ถือเป็นครั้งที่ 3 แล้ว งานรวมรถตู้โฟล์ค T1 T2 T3 และT4 ปีนี้จัดขึ้นกลางเมืองกรุงเทพฯ กันเลย ณ บริเวณระหว่างตลาดสามย่าน กับสวนสาธารณะเช็นจูรี่ปาร์ค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 พฤษจิกายน 2561 ซึ่งได้รับการตอนรับจากเพื่อนๆ ชาวโฟล์คตู้เราเป็นอย่างดี รวมถึงเพื่อนๆ ชาวต่างชาติที่เป็นคอโฟล์คเดียวกัน
1 2 3 4 5   | Next >>
 
 
 
 
 
         
 
1 2 3 4 5   | Next >>


Designed by Yellowtree