Bookmark and Share  
[ All VW Activities ]
 
Siam VW Festival 2018
งานประจําปีของพวกเราชาวโฟล์ค ปีนี้ก็ถือเป็นครั้งที่ 12 แล้วน่ะครับ ปีนี้ก็ยังอยู่กันที่ โรบินสัน ศรีสมาน ถือเป็นปีที่ 2 ของสถานที่นี้ เช่นเคยงานปีนี้มีกัน 2 วัน จัดอย่างเป็นทางการ คือ 11-12 มีนาคม 2561 ซึ่งภายในงานได้ัรับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากทุกๆฝ่าย และยังอบอุ่นเหมือนเคย จากเพื่อนๆชาวโฟล์ค และประชาชน ที่เข้ามาเยี่ยมชมงานในครั้งนี้ ทําให้งานได้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี
1 2 3 4 5 6 7 8 9   | Next >>
 
 
 
 
 
         
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9   | Next >>


Designed by Yellowtree