Bookmark and Share  
[ All VW Activities ]
 
Siam VW Festival 2017
เป็นงานประจําปีของพวกเราชาวโฟล์ค ซึ่งปีนี้ถือเป็นครั้งที่ 11 ซึ่งปีนี้เป็นปีแรก ที่ได้จัดขึ้น ณ โรบินสัน ศรีสมาน และสําหรับ เพื่อนๆที่จะเข้ามาร่วมงานนี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชมงานแต่อย่างใด และก็ถือเป็นปีแรกอีกเช่นกัน ที่ได้มีการจัดงาน เป็นระยะเวลาถึง 2 วัน อย่างเป็นทางการ คือ 11-12 กุมภาพันธ์ 25ุุ60 ซึ่งภายในงานได้ัรับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากทุกๆฝ่าย เพื่อนๆชาวโฟล์ค และประชาชนที่เข้ามาเยี่ยมชมงานในครั้งนี้ ทําให้งานได้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
1 2 3 4 5   | Next >>
 
 
 
 
 
         
 
1 2 3 4 5   | Next >>


Designed by Yellowtree