Bookmark and Share  
[ All VW Activities ]
 
BANGKOK VW ONLY 2016
เป็นงานส่งท้ายปี 2016 ของชาวโฟล์ค ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้ารวมงานแต่อย่างใด โดยมี Baanrodvolk เป็นแกนนํา และได้ความร่วมมือ จากเพื่อนพี่น้องชาวโฟล์ค รวมถึงต่างชาติ ทําให้งานออกมาได้อย่างดีเยี่ยมอีกงานนึง แสดงให้เห็นถึงพลัง นํ้าจิตนํ้าใจ ที่พวกเราชาวโฟล์ค มีให้แก่กันเป็นอย่างดี งานถูกจัดขึ้น ณ สวนลุมไนท์บาซาร์รัชดาภิเษก เมื่อ 19-20 พฤษจิกายน 2559
1 2 3 4   | Next >>
 
 
 
 
 
         
 
1 2 3 4   | Next >>


Designed by Yellowtree