Bookmark and Share  
[ All VW Activities ]
 
Bus Only 2016
สําหรับงานโฟล์ค เมื่อ 9 ม.ค. 59 โดยมี พี่ต๋อน แห่ง Baanrodvolk เป็นแกนนําในการจัดตั้ง โดยทาง สวนลุมไนท์บาซาร์รัชดาภิเษก ได้ให้ความร่วมมือสําหรับสถานที่ดีๆ ในการร่วมจัดงานครั้งนี้ ซึ่งในงานครั้งนี้ถือเป้น Bus Only ครั้งที่ 2 ภายในงานมีการรวมตัวรถโฟล์คตู้ จํานวน 100 กว่าคัน ร่วมชุมนมกัน มีการนํา์รถโฟล์คตู้มาโชว์ ขายอะไหล่โฟล์ค และรถโฟล์คตู้เปิดท้ายขายของ จากเพื่อนๆ ชาวโฟล์ค
1 2  | Next >> 
 
 
 
 
 
         
 
         
 
1 2  | Next >> 


Designed by Yellowtree