Bookmark and Share  
[ All VW Technics ]
เลขตัวถัง - รถเต่า
เลขตัวถังอยู่บนเส้นกลางรถ ใต้เบาะนั่งหลัง เปิดเบาะหลังขึ้นมา แล้วใช้เหรียญ หรือวัตถุที่จับถนัด ขูดไปมาตรงบริเวณที่มีตัวเลขตัวถังอยู่ หรือใช้ชอล์กหรือแป้งฝุ่นโรยลงไป แล้วปัดออก จะปรากฏตัวเลขให้เห็นชัด

  ปี ค.ศ. เลขตัวถัง - เลขตัวถัง
Split Window 1950 38555 - 220471
1951 220472 - 313829
1952 313830 - 428156
         
Oval Window 1953 428157 - 575414
1954 575415 - 722934
1955 722935 - 929745
1956 929746 - 1246618
1957 1246619 - 1600439
         
ไฟหน้าตาหวาน
&
กันชนรั้ว
1958 1600440 - 2007615
1959 2007616 - 2528667
1960 2525668 - 3192506
1961 3192507 - 4010994
1962 4010995 - 4846835
1963 4846836 - 5677118
1964 5677119 - 6502399
1965 115000001 - 115979200
1966 116000001 - 1161021298
1967 117000001 - 117844892
  หมายเหตุ: 1967 ต้นปีไฟหน้าตาหวาน - ปลายปีไฟหน้าตาตั้ง
         
ไฟหน้าตาตั้ง
&
กันชนเหลี่ยม
1968 118000001 - 1181016098
1969 119000001 - 1191093704
1970 1102000001 - 1103096945
1971 1112000001 - 1113143118
1972 1122000001 - 1122961362
1973 1132000001 - 1133021954
1974 1142000001 - 1142267815
1975 1152000001 - 1152267815
1976 1162000001 - 1162176287

ถ้าเป็นรุ่น superstar 1303 ปี 1973 เลขตัวถัง 1332000001
    1303 ปี 1974 เลขตัวถัง 1342000001
 
ที่มา : หนังสือรวมพลคนรักโฟล์ค เทิดพระเกียรติ ร.9 มหาราช วันที่ 9 พฤษภาคม 2542Designed by Yellowtree