Bookmark and Share  
[ All Motor Sport]
 
THAILAND GRAND TOURING CAR CHAMPIONSHIP 2004
TGTC Race Program
Round 1 8 - 9 May 2004
Round 2 3 - 4 July 2004
Round 3 21 - 22 August 2004
Round 4 16 - 17 October 2004
Round 5 27 - 28 November 2004
Endurance 18 - 19 December 2004
 
  VOLKSWAGEN Club Race Regulation
  กติกาเทคนิค Volks Club Race
วัตถุประสงค์
  เพื่อสนับสนุนกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ต โดย
  1. ส่งเสริมให้กลุ่มโฟล์คคลับ ได้ร่วมการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบในระบบสากล
  2. ร่วมการแข่งขันได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณสูง
  3. ทั้งข้อ 1 และ 2 ต้องอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยสูงสุด
การแบ่งรุ่นของรถแข่ง
  - Street Limited : รถ Street Use ที่ปรับแต่งตามข้อจำกัดของกติกาเทคนิค
  - Pro Open : รถแข่งในระดับ Full Race
คุณสมบัติรถแข่ง
  1 รถยนต์ Volkswagen Air Cooled ไม่จำกัดรุ่น
  2 ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อหลังเท่านั้น
  3 คณะผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันจะเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดในการยอมรับ หรือปฏิเสธรถที่ใช้ทำการแข่งขัน
  ข้อกำหนดทางเทคนิคเฉพาะ
  1. การปรับแต่งใดๆ ที่ไม่ได้ถูกกำหนดโดยกติกาปัจจุบันให้ถือว่าสามารถกระทำได
  2. คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน และ / หรือ กรรมการจากโฟล์คคลับ มีสิทธิปฏิเสธ หรือห้ามรถแข่งที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะสมลงทำการแข่งขัน หากมีการพิจารณาว่ารถคันดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงสภาพผิดจากกติกาที่ระบุไว้
  3. การเริ่มซ้อม และการแข่งขันของแต่ละ Race รถทุกคันที่ร่วมการแข่งขันต้องอยู่ในสภาพ และรูปทรงที่พร้อมทำการแข่งขัน ผู้ดำเนินการแข่งขันมีสิทธิห้ามรถที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดนี้ร่วมการแข่งขัน
น้ำหนัก
  1 น้ำหนักต่ำสุดคิดเป็นกิโลกรัม โดยชั่งพร้อมกับนักแข่ง และอุปกรณ์แข่ง โดยตลอดการแข่งขันจนสิ้นสุดการแข่งขัน ต้องมีน้ำหนักดังนี้
- รุ่น Street Limited น้ำหนักรวมไม่ต่ำกว่า 900 กก.
    - รุ่น Pro Open น้ำหนักรวมไม่ต่ำกว่า 800 กก.
เครื่องยนต์
  1. ไม่จำกัดความจุเครื่องยนต์สูงสุด
  2. ต้องเป็นเครื่องยนต์ Volkswagen Air Cooled เท่านั้น
  3. ฝาสูบ
    3.1. สปริงวาล์ว อิสระ
    3.2. แคมชาร์ฟ อิสระ
    3.3. จุดยึดแคมชาร์ฟ ต้องเป็นจุดเดิม
    3.4. ช่องไอดี และไอเสียในฝาสูบ และช่องของท่อ Manifold อิสระ
    3.5. กระเดื่องกดวาล์ว – Street Limited ต้องมีอัตราส่วน 1 :1 เท่านั้น
  4. ท่อไอดีอิสระ
 

5. ระบบจุดระเบิด ชนิดของหัวเทียนอิสระ จานจ่ายชนิดโรเตอร์เท่านั้น

  6. ระบบหล่อเย็น
    6.1. ระบายความร้อนด้วยอากาศ, ห้ามระบบฉีดของเหลวระบายความร้อน
    6.2. ท่อของระบบหล่อเย็น อิสระ
    6.3. Oil Cooler
      - Street Limited ใช้ Oil Cooler ขนาดมาตรฐาน
      - Pro Open อิสระ -ห้ามฉีดของเหลวระบายความร้อน
  7. การจ่ายน้ำมัน
      1. สายคันเร่งเปลี่ยนได้
      2. คาร์บูเรเตอร์ หรือหัวฉีด
        2.1 Street Limited
          - คาร์บูเรเตอร์ Solex ขนาด 34มม. เท่านั้น
          - ระบบหัวฉีด และ ECU ระบบการทำงานแบบเดิม ห้ามปรับแต่ง
        2.2 Pro Open
- อิสระไม่จำกัดคาร์บูเรเตอร์ และระบบอัดอากาศ
  8. ถังน้ำมันเชื้อเพลิง หากไม่ใช่ถังน้ำมันที่ติดมากับรถ ต้องล้อมโดยโครงเหล็กกันบุบบี้ ที่มีความหนา 3.00 มม. เป็นอย่างต่ำ
  9. การหล่อลื่น อิสระ
  10. ระบบไอเสีย ท่อไอเสียอิสระ ปลายท่อต้องออกจากท้ายรถเท่านั้น
ระบบขับเคลื่อน
  1. ระบบเกียร์ (Gear) ต้องเป็นเกียร์สำหรับเครื่อง Volkswagen Air Cooled เท่านั้น
  2. อัตราทดเฟืองเกียร์เปลี่ยนได้ แต่ระบบการทำงานต้องเป็นระบบเดิม
  3. วัสดุยึดห้องเกียร์อิสระ แต่ต้องมีจำนวน และตำแหน่งเหมือนเดิม
  4. เฟืองท้ายอิสระ
  5. ติดตั้ง Oil Cooler ได้
  6. เพลาขับอิสระ
ระบบกันสะเทือน
  1. รุ่น Street Limited
    1.1. ห้ามเปลี่ยนแปลงบริเวณจุดยึดต่างๆของระบบกันสะเทือน
    1.2. ชิ้นส่วนของระบบกันสะเทือนสามารถเปลี่ยนวัสดุได้ แต่ต้องมีขนาด และเป็นอย่างเดียวกับที่ติดมากับตัวรถ
    1.3. โช๊คอัพ และสปริง อิสระ แต่จุดยึดต้องเป็นแบบเดิม
  2. รุ่น Pro Open
    2.1. ระบบช่วงล่าง อิสระ
    2.2. โช๊คอัพ และสปริง อิสระ
ล้อ และยาง
  1. รุ่น Street Limited
    1.1 ล้อขนาด 15 นิ้ว
    1.2 ยางมีดอก จากโรงงานผู้ผลิตในประเทศเท่านั้น
  2 รุ่น Pro Open
    2.1. ไม่จำกัดขนาดของล้อ และยาง
    2.2. ยางมีดอก จากโรงงานผู้ผลิตเท่านั้น
    2.3. ห้ามยาง Soft Compound และ Slick
ระบบเบรก
  อิสระ แต่ต้องมีจุดยึดเดิมตามระบบเดิมจากโรงงานผู้ผลิต
     
ระบบไฟฟ้า
  1. สายไฟ การเดินสายไฟ อิสระ
  2. แบตเตอรี่ ยี่ห้อ และขนาดอิสระ ต้องยึดติดอย่างดี และปิดป้องกันการรั่ว หรือลัดวงจรเป็นอย่างดี
  3. อุปกรณ์แสงสว่าง สามารถทำงานได้ตลอดการแข่งขัน
  4 เลนส์ไฟหน้าต้องติดเทปไขว้ กันแตกกระจาย
ตัวถัง
  1. รุ่น Street Limited
    1.1 ชิ้นส่วนตัวถังทั้งหมด รวมถึงบังโคลน ประตู พื้นรถ ฝาประโปรงหน้า-หลัง ต้องเป็นชิ้นส่วนเดิมจากโรงงานผู้ผลิต
    1.2 ฝากระโปรงหลังสามารถย้ายจุดยึดได้
    1.3 กระจกหน้าต้องเป็นกระจก กระจกตำแหน่งอื่นอิสระ
    1.4 ต้องมีกันชน หน้า-หลัง จากโรงงาน
    1.5 อนุญาตให้ถอดอุปกรณ์ภายใน ที่สามารถติดไฟได้
  2. รุ่น Pro Open
    1.1 โครงตัวถัง และพื้นรถ ต้องเป็นของเดิมจากโรงงานผู้ผลิต
    1.2 ประตู ซ้าย-ขวา คงรูปเดิม วัสดุอิสระ และเปิดได้จากภายนอกโดยมือเปิดแบบธรรมดา
    1.3 ฝากระโปรงหน้า และบังโคลนหน้า-หลังคงรูปเดิม วัสดุอิสระ
    1.4 ฝากระโปรงหลังขนาดไม่ต่ำกว่าเดิม รูปทรงและวัสดุอิสระ ย้ายจุดยึดได้
    1.5 กระจกหน้าต้องเป็นกระจก กระจกตำแหน่งอื่นอิสระ
    1.6 อุปกรณ์ภายในตัวรถ และวัสดุที่ติดไฟง่ายต้องถอดออกทั้งหมด
    1.7 ต้องมีโอเวอร์เฟนเดอร์ ครอบส่วนของล้อที่ยื่นพ้นตัวรถออกมา
    1.8 การติดตั้งชิ้นส่วนทางอากาศพลศาสตร์อิสระ
ระบบสื่อสาร
  ห้ามใช้ ระบบสื่อสารข้อมูลระหว่างรถแข่ง และภายนอก (Telemetry) ยกเว้นการสื่อสารด้วยคำพูดผ่านโทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร ภาษามือ และข้อความบน Pit Board
    ระบบความปลอดภัย
  1. ถังดับเพลิงต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และมีอย่างน้อย 1 ถังยึดติดไว้ที่พื้นด้านข้างที่นั่งนักแข่ง
  2. ถังดับเพลิงต้องมีมาตรวัดน้ำยา และความจุของตัวน้ำยาต้องไม่น้อยกว่า 4 กก.
  3. ท่อน้ำมันต่างๆที่ผ่านห้องคนขับ ต้องเป็นชนิดทนไฟ
  4. รถแข่งทุกคัน ควร ติดตั้งโรลบาร์ 6 จุด ฝั่งคนขับต้องมีเหล็กไขว้กันกระแทก
  5. รถแข่งทุกคันต้องมีจุดยึดที่สามารถลากจูงได้ทั้งด้านหน้า และหลัง หากติดตั้งหูลากต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 80 มม. และไม่เกิน 100 มม. และบริเวณที่ติดตั้งหูลากต้องมองเห็นอย่างชัดเจน พร้อมสัญลักษณ์ลูกศรสีแดงชี้ให้เห็น
  6. Master Switch : รถแข่งทุกคันต้องมี สวิตช์ตัดไฟอย่างน้อย 1 จุด หากติดตั้งภายนอกตัวรถต้องมีสัญลักษณ์ สายฟ้าสีแดงบนพื้นสีขาว ขอบสามเหลี่ยมสีฟ้า
  7. เบาะนั่งของคนขับ ควรเป็นเบาะที่ออกแบบมาสำหรับการแข่งขัน
  8. เข็มขัดนิรภัย Street Limited อย่างต่ำ 3 จุด และ Pro Open ไม่ต่ำกว่า 4 จุด โดยจุดยึดของเข็มขัดนิรภัย ต้องไม่เป็นจุดเดียวกับที่เป็นจุดยึดเบาะนั่งของคนขับ
น้ำมันเชื้อเพลิง
  น้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการแข่งขันต้องเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงที่หาซื้อได้จากสถานีบริการทั่วไป หรือตามที่ผู้ดำเนินการแข่งกำหนด การซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงถือเป็นความรับผิดชอบของทีมแข่ง
อากาศ
  อากาศที่ผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงต้องเป็นอากาศในบรรยากาศปกติ ห้ามใช้ไนตรัสออกไซด์ หรืออื่นๆที่มีค่าออกซิเจนสูงกว่าไนตรัสออกไซด์
 
ตารางเวลาสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

วันเสาร์

08.00 – 16.30 น. - รถแข่งพร้อมที่ Pit อย่างน้อย 2 ชั่วโมง ก่อนเวลาซ้อม
    - กรอกใบสมัคร และหนังสือค้ำประกันความเสียหาย
    - ตรวจสภาพโดยกรรมการของ Volkswagen Club
    - รวบรวมรายชื่อ เลือกหมายเลขรถแข่ง แบ่งคลาส แล้วจัดส่งเจ้าหน้าที่ธุระการ
    1. หมายเลข 01 – 30 รุ่น Pro Open
      2. หมายเลข 31 – 60 รุ่น Street Limited
    - ทำการซ้อม ประมาณ 10.00 น.
    - ควอลิฟาย ประมาณ 13.00 น.
     
วันอาทิตย์ 08.30 – 16.30 น. - ทำการแข่งขันประมาณ 11.00 น.
    - สิ้นสุดการแข่งขัน รับรางวัล
* กำหนดเวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 
 Designed by Yellowtree