Bookmark and Share  
[ All Motor Sport]
กติกาการแข่งขันโฟลก์ ความเร็วระยะสั้น 1/4 ไมล์
พิกัด 13.50-13.99 วินาที ในช่วงความเร็ว 165-175 กม/ชม. (เร็วกว่า หรือ ช้ากว่าไม่ว่ากัน)

ข้อกำหนด - ข้อห้ามต่างๆ
1. ต้องเป็น พื้นและตัวถังจากโรงงาน
2. ต้องเป็นเสื้อเครื่องจากโรงงาน type 1 (ลูกสูบ หรือ ช่วงชักเท่าไหร่ก็ได้)
3. ต้องเป็นเสื้อเกียร์โรงงาน (เฟืองเกียร์อย่างไรก็ได้ 4 เกียร์เดินหน้า)
4. ระบบคาร์บูเรเตอร์หรือ หัวฉีด
5 . น้ำหนักอยู่ด้านหลังได้ไม่เกิน 70 %
6. ตัวกันยก ห้าม
7. NOS ไนตรัส ห้าม
8. เกียร์ชนิดแข่งขันแบบผลักเดินหน้าอย่างเดียว ห้าม
9. ความเร็ว 180 กม.

ฝาสูบ
1. ฝาสูบโรงงาน ชนิด 040/041/042 (ห้ามมีการเชื่อมพอก)
2. ฝาสูบพิเศษ ในที่นี้หมายถึง สกรูยึดท่อไอดีอยู่ตำแหน่งเดิม คือ 2 ตัว เช่น street eleminator / magnum
3. ฝาสูบพิเศษ ชนิดน๊อตยึดท่อไอดี 3 ตัวขึ้นไป เช่น พวก Super Flow
4. ฝาสูบชนิดมีน๊อตยึดฝาสูบมากกว่า 8 ตัวขึ้นไป

พิกัดน้ำหนักบวกคนขับ-ยางถนน (รถ บวกคนขับ)
1. ฝาสูบโรงงาน
2. ฝาสูบพิเศษ พอร์ทเดิม
3. ฝาสูบแต่ง
4. ฝาสูบชนิดแข่งขัน
850 กก.
900 กก.
950 กก.
1,000 กก.
 

อุปกรณ์พิเศษเสริมที่ต้องมีการเพิ่มน้ำหนัก
1. ยาง slick radial เช่นพวก ยาง Nitto เป็นต้น
2. ยาง drag slick
3. หัวฉีด
4. TURBOCHARGED / SUPERCHARGED
เพิ่ม 25 กก.
เพิ่ม 50 กก.
เพิ่ม 100 กก.
เพิ่ม 150 กก.
 Designed by Yellowtree