Bookmark and Share  
[ All Motor Sport]
Thailand Grand Touring Car Championship 2005
ตารางการแข่งขัน ปี 2005
สนามที่ 1 วันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2548
สนามที่ 2 วันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2548
สนามที่ 3 วันที่ 3 - 4 กันยายน 2548
สนามที่ 4 วันที่ 8 - 9 ตุลาคม 2548
สนามที่ 5 วันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2548
กติกาเทคนิค Volks Club Race
วัตถุประสงค์
สนับสนุนกิจกรรม Morter Sport เพื่อ
1. ส่งเสริมกลุ่ม Volks Club ได้ร่วมการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบในระบบสากล
2. เข้าร่วมการแข่งขันได้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณสูง
3. ทั้งข้อ1 และ ข้อ2 ต้องอยู่บนพื้นฐานความปลอดภัยสูงสุด

การแบ่งรุ่นของรถแข่ง
- Street Limited Class A / B : รถ Street Use ตามข้อจำกัดของกติกาเทคนิด
- Pro Open : รถแข่งในระดับ Full Race

คุณสมบัติรถแข่ง
1. รถยนต์ Volkswagen Air Cooled ไม่จำกัดรุ่น
2. ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อหลังเท่านั้น
3. คณะผู้ดำเนินการจัดการแข่งขัน จะเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดในการยอมรับ หรือปฏิเสธรถที่ใช้ทำการแข่งขัน

ข้อกำหนดทางเทคนิคเฉพาะ
1. การปรับแต่งใดๆ ที่ไม่ได้ถูกกำหนดโดยกติกาปัจจุบันให้ถือว่าสามารถกระทำได้
2. คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน และ / หรือ กรรมการจาก Volks Club Race มีสิทธิปฏิเสธ หรือห้ามรถแข่งที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะสมลงทำการแข่งขัน หากมีการพิจรณาว่ารถดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงสภาพผิดจากกติกาที่ระบุไว้
3. การเริ่มซ้อม และการแข่งขันรถทุกคันที่ร่วมการแข่งขันต้องอยู่ในสภาพ และรูปทรงที่พร้อมทำการแขงขัน ผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันมีสิทธิห้ามรถที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดนี้ร่วมการแข่งขัน

น้ำหนัก
น้ำหนักต่ำสุดคิดเป็นกิโลกรัม ต้องชั่งพร้อมกับนักแข่ง และอุปกรณ์แข่ง โดยตลอดการแข่งขันจนสิ้นสุดการแข่งขัน ต้องมีน้ำหนักดังนี้
1. รุ่น Street Limited น้ำหนักรวมไม่ต่ำกว่า 800 kg.
2. รุ่น Pro Open น้ำหนักรวมไม่ต่ำกว่า 700 kg.

เครื่องยนต์
1. ต้องเป็นเครื่องยนต์ Volkswagen สี่สูบนอน ระบายความร้อนด้วยอากาศเท่านั้น
2. ฝาสูบ Steet Limited ต้องเป็นของเดิมจากโรงงาน
3. ท่อไอดี Steet Limited ด้านติดกับฝาสูบห้ามเชื่อมพอกใดๆ ทั้งสิ้น
4. ระบบจุดระเบิด จานจ่ายชนิดโรเตอร์เท่านั้น
5. ระบบหล่อเย็น
- ระบายความร้อนด้วยอากาศ, ห้ามระบบฉีดของเหลวระบายความร้อน
- Oil Coolerรุ่น Steet Limited ต้องเป็นขนาดมาตราฐานจากโรงงานเท่านั้น
6. การจ่ายน้ำมัน
- Street Limited Class A คาร์บูเรเตอร์ Solex ขนาด 34 mm. เท่านั้น ห้ามปรับแต่งลักษณะภายนอก
- Street Limited Class B คาร์บูเรเตอร์ Solex ขนาด 31 mm. หากใช้คาร์บูเรเตอร์ Solex ขนาด 34 mm ต้องถ่วงน้ำหนักเพิ่มอีก 100 kg.
- ระบบหัวฉีด และECU ระบบมาตราฐานจากโรงงานห้ามปรับแต่ง
7. ถังน้ำมันเชื่อเพลิง หากไม่ใช่ถังน้ำมันที่ติดมากับรถ ต้องล้อมโดยโครงเหล็กกันบุบบี้ ที่มีความหนา 3.00 mm. เป็นอย่างต่ำ
8. การหล่อลื่นรุ่น Streed Limited ต้องเป็นระบบหล่อลื่น มาตราฐานโรงงาน และต้องมีกล่องดักไอน้ำมันเครื่อง หากติดตั้ง
- Oil Sump ความจุไม่เกิน 1.5 lit ต้องถ่วงน้ำหนัก 50 kg.
- Full Flow ต้องถ่วงน้ำหนัก 50 kg.
- หากติดตั้งทั้งสองระบบ (Oil Sump + Full Flow) ต้องถ่วงน้ำหนัก 100 kg.
9. ระบบไอเสีย ท่อไอเสียอิสระ ปลายท่อต้องออกจากท้าย และไม่เกินแนวรถ

ระบบขับเคลื่อน
1. ระบบเกียร์(Gear) ต้องเป็นเกียร์สำหรับเครื่องยนต์ Volkswagen ระบายความร้อนด้วยอากาศเท่านั้น
2. อัตราทดเฟืองเกียร์สามารถเปลี่ยนได้ แต่ระบบการทำงานต้องเป็นระบบเดิม
3. วัสดุยึดห้องเกียร์อิสระ ต้องมีจำนวน และตำแหน่งเหมือนเดิม
4. ติดตั้ง Oil Cooler ได้

ระบบกันสะเทือน
Streed Limited
- ห้ามเปลื่ยนแปลงบริเวณจุดยึดต่างๆ ของระบบกันสะเทือน
- ชิ้นส่วนของระบบกันสะเทือน สามารถเปลี่ยนได้ แต่ต้องมีขนาด และเป็นชนิดเดียวกับที่ติดมากับตัวรถ
- โช๊คอัพ และสปริง อิสระ แต่จุดยึดต้องเป็นแบบเดิม

ล้อ และยาง
Streed Limited
- ล้อขนาด 15 นิ้ว ต้องไม่ยื่นออกมานอกบังโคลน
- ยางมีดอก จากโรงงานผู้ผลิตเท่านั้น
- ห้ามยาง Soft Compound, RG215, ยางลายตัวหนอน และยางเพื่อการแข่งขัน
  รุ่น Pro Open
- ไม่จำกัดขนาดของล้อ และยาง
- ยางมีดอก จากโรงงานผู้ผลิตเท่านั้น
- ห้ามยาง Soft Compound, RG215, ยางลายตัวหนอน และยางเพื่อการแข่งขัน

ระบบไฟฟ้า
1. สายไฟ และการเดินสานไฟ อิสระ
2. แบตเตอรี่ ต้องยึดอย่างดี และปิดป้องกัน การรั่ว หรือลัดวงจรเป็นอย่างดี
3. อุปกรณ์แสงสว่าง สามารถทำงานได้ตลอดการแข่งขัน
4. เลนส์ไฟหน้าต้องติดเทปไขว้กันการแตกร้าว เพื่อความปลอดภัย

ตัวถัง
รุ่น Streed Limited
1. ชิ้นส่วนตัวถังทั้งหมด ต้องเป็นชิ้นส่วนเดิมจากโรงงานผู้ผลิต
2. ฝากระโปรงหลัง ย้ายจุดได้
3. กระจกหน้าต้องเป็นกระจก และติดตั้งอุปกรณ์ปัดน้ำฝนที่ใช้งานได้
4. ต้องมีกันชน หน้า – หลัง จากโรงงาน
5. ภายในห้องโดยสาร ต้องไม่มีวัสดุที่ติดไฟง่าย
รุ่น Pro Open
1. โครงตัวถัง และพื้นรถ ต้องเป็นของเดิมจากโรงงานผู้ผลิต
2. ประตู ซ้าย-ขวา คงรูปเดิม วัสดุอิสระ และเปิดได้จากภายนอก
3. ฝากระโปรงหน้า และบังโคลนหน้า-หลัง คงรูปเดิม วัสดุอิสระ
4. ฝากระโปรงหลังขนาดไม่ต่ำกว่าเดิม รูปทรง และวัสดุอิสระ ย้ายจุดยึดได้
5. กระจกหน้าต้องเป็นกระจก และติดตั้งอุปกรณ์ปัดน้ำฝนที่ใช้งานได้
6. ภายในห้องโดยสาร ต้องไม่มีวัสดุที่ติดไฟง่าย
7. ต้องมี Over Fender ครอบส่วนของล้อที่ยื่นพ้นตัวรถออกมา
8. การติดตั้งชิ้นส่วนทางอากาศพลศาสตร์อิสระ

ระบบสื่อสาร
ห้ามใช้ ระบบสื่อสารข้อมูลระหว่างรถแข่ง และภายนอก(Telemetry) ยกเว้นการสื่อสารด้วยคำพูดผ่านโทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร ภาษามือ และข้อความบน Pit Board

ระบบ Safety
1. ถังดับเพลิงต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างน้อย 1 ถัง ยึดติดไว้ที่พื้นด้านข้างที่นั่งนักแข่ง ต้องมีมาตรวัด และความจุ สารเคมีไม่ต่ำกว่า 4 kg.
2. ท่อน้ำมันต่างๆ ที่ห้องคนขับ ต้องเป็นชนิดทนไฟ
3. รุ่น Pro Open ต้องติดโรลบาร์ อย่างน้อย 6 จุด ควรติดตั้งโครงเหล็กกันกระแทกด้านคนขับ
4. รถแข่งทุกคันต้องมีจุดยึดที่สามารถลากจูงได้ทั้งด้านหน้า และด้านหลัง หากติดตั้งหูลากต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ตำกว่า 80 mm. และไม่เกิน 100 mm. และบริเวณที่ติดตั้งหูลากต้องมองเห็นอย่างชัดเจน พร้อมสัญลักษณ์ลูกศรสีแดงชี้ให้เห็น
5. Master Switch โดยรถแข่งทุกคันต้องมี Switch ตัดไฟอย่างน้อย 1 จุด หากติดตั้งภายนอกตัวรถต้องมีสัญลักษณ์ สายฟ้าสีแดงบนพื้นสีขาว ขอบสามเหลี่ยมสีฟ้า
6. เบาะนั่งของคนขับ ควรเป็นเบาะที่ออกแบบมาสำหรับการแข่งขัน
7. เข็มขัดนิรภัย
- รุ่น Streed Limited อย่างต่ำ 3 จุด
- รุ่น Pro Open ไม่ต่ำกว่า 4 จุด จุดยึดของเข็มขัดนิรภัย ต้อไม่เป็นจุดเดียวกับที่เป็นจุดยึดเบาะนั่งของคนขับ(1.3)

น้ำมันเชื้อเพลิง
น้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการแข่งขัน ต้องเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงที่หาซื้อได้จากสถานีบริการทั่วไป หรืตามที่ผู้ดำเนินการแข่งขันกำหนด ซึ่งการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงถือเป็นความรับผิดชอบของทีมแข่ง

อากาศ
อากาศที่ผสมน้ำมันเชื้อเพลิงต้องเป็นอากาศในบรรยากาศปรกติ ห้ามใช้ไนตรัสออกไซด์ หรืออื่นๆ ที่มีค่าออกซิเจนสูงกว่าไนตรัสออกไซด์Designed by Yellowtree