Bookmark and Share  
[ All Motor Sport]
About Drag
1. เครื่องยนต์แต่ละบล็อคมีกำหนดพิกัดน้ำหนักขั้นต่ำอยู่บนอีกหน้าหนึ่งของประกาศนี้
2. เครื่องยนต์แต่ละบล็อคสามารถขยายความจุได้โดยไม่มีการเปิดวัดขนาดที่แท้จริง
3. เครื่องยนต์ยี่ห้อหนึ่งอาจติดตั้งอยู่ในตัวถังต่างยี่ห้อหรือตัวถังไม่มียี่ห้อโดยเสรี
4. จำกัดขนาดยางไม่เกิน OD 26.5 นิ้ว,หน้าสัมผัส 10.5 นิ้ว, แก้มยาง 12.5 นิ้ว
5. จำกัดประเภทและการทำงานของเกียร์ดังนี้คืน :- อัตราทดเดินหน้าไม่เกิน 6-speed, เกียร์ Automatic ต้อง
มี Torque Converter และเป็น Planetary , เกียร์ Manual ต้องเป็น H-gate, ต้องเปลี่ยนเกียร์ได้ทั้งขาขึ้น
และขาลงโดยคันบังคับมือ (Hand-lever) แบบกลไก
6. จำกัดขนาดขั้นต่ำและเนื้อโลหะที่ใช้ทำ Roll-bar, Roll-cage, Space-frame
  6.1. Roll-bar 4-จุด …………………………..
Mild Steel (OD1.750"X2.00mm)
Chromoly4130 (OD1.750"X1.50mm)
Aluminum 6061 (OD1.750"X3.00mm)
  6.2. Roll-bar 6-จุด …………………………..
Mild Steel (OD1.625"X2.00mm)
Chromoly4130 (OD1.625"X1.50mm)
Aluminum 6061 (OD1.625"X3.00mm)
  6.3. Roll-cage………………………………..
Mild Steel (OD1.500"X2.00mm)
Chromoly4130 (OD1.500"X1.50mm)
Aluminum 6061 (OD1.500"X3.00mm)
  6.4. Space-frame…………………………….
Mild Steel (OD1.500"X2.00mm)
Chromoly4130 (OD1.500"X1.50mm)
Aluminum 6061 (OD1.500"X3.00mm)
7. กำหนดเวลา Test, Qualify, Elimination
7.1. Test ช่วงที่หนึ่ง 20 : 00 - 20 : 30
7.2. Test ช่วงที่สอง 21 : 00 - 21 : 30
7.3. Qualify โดย ET 22 : 00 - 22 : 30
  7.4. Elimination23 : 00 - 23 : 30
8. เงินรางวัล
8.1. ผู้ชนะเลิศ…………………..20,000+25% ของยอดค่าสมัครสุทธิ
8.2. รองชนะเลิศ………………..10,000+25% ของยอดค่าสมัครสุทธิ
8.3. ผู้แพ้รอบรอง (2 ราย)……………….25% ของยอดค่าสมัครสุทธิ
9. ค่าสมัคร……2,000 บาท……Qualify ไม่ติด รับค่าสมัครคืน 1,000 บาท
10. นักแข่ง หรือ เจ้าของรถแข่ง ที่ทำให้กำหนดการแข่งล่าช้าอันเนื่องมาจากความบกพร่องของนักแข่งหรือ
ของรถแข่ง อาจถูกคัดออกจากการแข่งคราวนั้นและ/หรือถูกปฏิเสธการสมัครแข่งในคราวต่อๆ ไปของ
Series นี้ตั้งแต่ 1 ครั้งถึงสูงสุด 10 ครั้ง โดยพิจารณาจากความรุนแรงของเหตุการณ์Designed by Yellowtree