Bookmark and Share  

July 2012
[ Back ]  
 
 
Volkswaken 1971
• เครือง 1600 cc. Std. • ล้อ STD
คาร์บิว 34 • เบาะ STD
• หน้าโหนกกระจกตรง • พระจันทร์เสี้ยว ข้างกระจกห้องโดยสารหลัง
ช่วงล่างคอยล์สปริง (ตามรุ่น) • ฝาท้ายช่องระบาย 2 แถว (ตามรุ่น)
   

 สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม สอบถาม หม่อมตุ้ยได้ครับผม และใครอยากส่งมาให้สมาชิกดูก็เชิญนะครับ


Designed by Yellowtree