Bookmark and Share  

November 2009
[ Back ]  
 
VW Beetle 1956 (Oval window)

- สีขาว L289 (สีขาวท่อนบนของตู้หน้าวี)
- ช่วงล่าง Kingpin
- ดรัมเบรค 4 ล้อ
- กระทะล้อผ่า
- กันชนเล็ก + หงอน
- ไฟเลี้ยวกระดก


- เครื่อง AS1600
- คาร์บิวSolex 34
- จานจ่ายไร้ทองขาว (Compu-Fire)
- Bosch blue coil
- เกียร์ 831
- ภายใน+เบาะ เดิมๆ
 

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม สอบถาม หม่อมตุ้ยได้ครับผม และใครอยากส่งมาให้สมาชิกดูก็เชิญนะครับ


Designed by Yellowtree