Bookmark and Share  

April 2009
[ Back ]  
 
เรื่องของเรื่องเพราะหนังสือเล่มเดียว (PERFORMANCE VW) ที่ทำให้ชื่นชอบ VW Golf Mk1 ภายนอกไม่มีอะไรมากครับ นอกจากล้อแล้ว ก็เดิมทั้งหมดครับ ล้อกล้วย ขนาด 13"x7" ยางหน้า ขนาด 175 50 R13 หลัง 175 60 R13 ยกเว้นกระจกมองข้าง(F1 style) ภายใน เบาะคู่หน้า,แผงประตู,แผงข้าง หุ้มใหม่ หนัง+ผ้า ด้านหลังวางถังน้ำมัน และ Roll barสนใจอะไหล่่ และของแต่งรถโฟล์ค ติดต่อได้ที่ สํานัแต่งรถ VW Showtime


Designed by Yellowtree